Phaenomen Granit 25H Sankra

(Kfz 31)

 

granit25h1.jpg (63210 Byte)

granit25h2.jpg (73912 Byte)

granit25h3.jpg (71250 Byte)

granit25h4.jpg (65361 Byte)